Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự Th716

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự khởi kiện vụ án dân sự - Khi thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án, người khởi kiện cần phải biết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của mình được pháp luật tố tụng quy định để vận d...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ Th1207

Luật sư giỏi tư vấn thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ

    Khởi kiện là thuật ngữ pháp lý nói chung để diễn đạt sự việc một bên yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án để buộc bên kia phải đáp ứng một hoặc một số yêu cầu c...

Read More