Thủ tục ly hôn Th1219

Thủ tục ly hôn

Ly hôn là một chế định đặc biệt được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình. Theo đó, ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng. Vậy, trường hợp yêu...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn Th526

Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn

    Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọng và tiến bộ, trong đó có quy định về lý...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài Th526

Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài

    Luật sư giỏi tư vấn luật ly hôn có yếu tố nước ngoài - Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới r...

Read More
Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn Th529

Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn

    Luật sư giỏi tư vấn yêu cầu cấp dưỡng khi ly hôn - Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã bổ sung một số quy định mới rất quan trọ...

Read More
Tư vấn thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Th530

Tư vấn thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trong quá trình hoạt động, đường dây nóng của Công Ty Luật Thiên Định liên tục nhận được yêu cầu trợ giúp từ quý khách hàng về việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài. N...

Read More