Quyết định số 1133/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 21/5/2013

- Quyết định số 1133/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính phủ  ban hành ngày 21/5/2013 quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​. ...

Read More
Bắt cóc con hàng xóm bán 30 triệu đồng Th603

Bắt cóc con hàng xóm bán 30 triệu đồng

Lương Văn Hùng. - Thấy bé gái một mình chơi trước nhà, Hùng dụ dỗ cùng ra quán mua kẹo rồi bắt cóc đem đi bá...

Read More
Cần tìm luật sư Th604

Cần tìm luật sư

- Trong đời sống xã hội thường ngày, tranh chấp giữa các bên là một phần không thể thiếu. Tranh chấp xảy ra như một tất yếu không...

Read More

Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/05/2013

- Thông tư  số 18/2013/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/05/2013 về Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. ...

Read More

Thông tư số 29/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 10/05/2013

- Thông tư số 29/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 10/05/2013 về việc quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. ...

Read More