Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013

- Quyết định số 986/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06/5/2013 quy định việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 197/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th&oci...

Read More
Người ném vợ liệt xuống sông bị khởi tố Th605

Người ném vợ liệt xuống sông bị khởi tố

- Ngày 5/6, công an đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Kim Đức (48 tuổi) để điều tra hành vi từ trên cầu bế người vợ bị liệt ném xuống sông Đuống....

Read More

Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-3-2013

- Thông tư  số 10/2013/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-3-2013 về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. ...

Read More

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 10/01/2011 về Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án dân sự

BỘ TƯ PHÁP —————— Số: 01/2011/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Read More